Welkom op de website
van SBO Op de tump in Heel


SBO Op de tump is een school voor speciaal basisonderwijs, die leerlingen met specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften begeleidt middels een orthodidactische en orthopedagogische aanpak en daarbij streeft naar het optimaal benutten van hun ontwikkelingsmogelijkheden.

 

                                                      Team SBO Op de tump schooljaar 2015-2016

 
 

Donderdag 9 juni hebben de schoolverlaters het praktisch verkeersexamen. Klik hier voor de route van dit jaar.